Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Logo siemens 6ED1055-1FB10-0BA0

Mã số:6ED1055-1FB10-0BA0

 Logo siemens 6ED1055-1FB10-0BA0

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả:PLC Siemens Logo 6ED1055-1FB10-0BA0


 • Loại: LOGO! DM16 230R (mở rộng)

  Nguồn cấp:  100 ... 253VDC / 115 ... 230VAC

 • Ngõ vào: 8 digital inputs / 230V

  • Mức 0: < 40VAC / < 0.05mA; < 30VDC / < 0.05mA

  • Mức 1: > 79VAC / > 0.08mA; > 79VDC / > 0.08mA

 • Thời gian đáp ứng:

  • 0 lên 1: 50ms

  • 1 xuống 0: 50ms

 • Ngõ ra: 8 digital outputs / Relay / 3A (tải cảm) / 5A (tải trở)

 • Chuẩn bảo vệ: IP20

 • Kiểu lắp đặt: trên thanh DIN 25mm

2.Sơ đồ đấu dây:

Thiết bị lập trình Logo 6ED1055-1FB10-0BA0

3.Kích thước:

Thiết bị lập trình Logo 6ED1055-1FB10-0BA0