Danh mục sản phẩm

AC Reversible Motors Oriental

Mã số:Reversible Motors

AC Reversible Motors Oriental

Chi tiết sản phẩm

MÃ HÀNG

ĐIỆN ÁP CUNG CẤP

CÔNG SUẤT (W)

TỐC ĐỘ (VÒNG/PHÚT)

KẾT NỐI NGÕ RA

5RK90GE-CW3TE / 5GE180SA

1 pha, 220/230 VAC

90

10

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE150SA

1 pha, 220/230 VAC

90

12

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE120SA

1 pha, 220/230 VAC

90

15

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE100SA

1 pha, 220/230 VAC

90

18

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE90SA

1 pha, 220/230 VAC

90

20

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE75SA

1 pha, 220/230 VAC

90

24

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE60SA

1 pha, 220/230 VAC

90

30

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE50SA

1 pha, 220/230 VAC

90

36

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE36SA

1 pha, 220/230 VAC

90

50

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE30SA

1 pha, 220/230 VAC

90

60

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE25SA

1 pha, 220/230 VAC

90

72

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE18SA

1 pha, 220/230 VAC

90

100

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE15SA

1 pha, 220/230 VAC

90

120

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE12.5SA

1 pha, 220/230 VAC

90

144

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE9SA

1 pha, 220/230 VAC

90

200

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE7.5SA

1 pha, 220/230 VAC

90

240

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE6SA

1 pha, 220/230 VAC

90

300

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE5SA

1 pha, 220/230 VAC

90

360

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE3.6SA

1 pha, 220/230 VAC

90

500

HỘP

5RK90GE-CW3TE / 5GE3SA

1 pha, 220/230 VAC

90

600

HỘP

5RK90GE-CW3E / 5GE180SA

1 pha, 220/230 VAC

90

10

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE150SA

1 pha, 220/230 VAC

90

12

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE120SA

1 pha, 220/230 VAC

90

15

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE100SA

1 pha, 220/230 VAC

90

18

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE90SA

1 pha, 220/230 VAC

90

20

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE75SA

1 pha, 220/230 VAC

90

24

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE60SA

1 pha, 220/230 VAC

90

30

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE50SA

1 pha, 220/230 VAC

90

36

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE36SA

1 pha, 220/230 VAC

90

50

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE30SA

1 pha, 220/230 VAC

90

60

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE25SA

1 pha, 220/230 VAC

90

72

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE18SA

1 pha, 220/230 VAC

90

100

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE15SA

1 pha, 220/230 VAC

90

120

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE12.5SA

1 pha, 220/230 VAC

90

144

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE9SA

1 pha, 220/230 VAC

90

200

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE7.5SA

1 pha, 220/230 VAC

90

240

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE6SA

1 pha, 220/230 VAC

90

300

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE5SA

1 pha, 220/230 VAC

90

360

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE3.6SA

1 pha, 220/230 VAC

90

500

CÁP

5RK90GE-CW3E / 5GE3SA

1 pha, 220/230 VAC

90

600

CÁP

5RK90GE-AW2TU / 5GE180SA

1 pha, 100/115 VAC

90

10

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE150SA

1 pha, 100/115 VAC

90

12

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE120SA

1 pha, 100/115 VAC

90

15

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE100SA

1 pha, 100/115 VAC

90

18

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE90SA

1 pha, 100/115 VAC

90

20

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE75SA

1 pha, 100/115 VAC

90

24

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE60SA

1 pha, 100/115 VAC

90

30

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE50SA

1 pha, 100/115 VAC

90

36

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE36SA

1 pha, 100/115 VAC

90

50

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE30SA

1 pha, 100/115 VAC

90

60

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE25SA

1 pha, 100/115 VAC

90

72

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE18SA

1 pha, 100/115 VAC

90

100

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE15SA

1 pha, 100/115 VAC

90

120

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE12.5SA

1 pha, 100/115 VAC

90

144

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE9SA

1 pha, 100/115 VAC

90

200

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE7.5SA

1 pha, 100/115 VAC

90

240

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE6SA

1 pha, 100/115 VAC

90

300

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE5SA

1 pha, 100/115 VAC

90

360

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE3.6SA

1 pha, 100/115 VAC

90

500

HỘP

5RK90GE-AW2TU / 5GE3SA

1 pha, 100/115 VAC

90

600

HỘP

5RK90GE-AW2U / 5GE180SA

1 pha, 100/115 VAC

90

10

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE150SA

1 pha, 100/115 VAC

90

12

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE120SA

1 pha, 100/115 VAC

90

15

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE100SA

1 pha, 100/115 VAC

90

18

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE90SA

1 pha, 100/115 VAC

90

20

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE75SA

1 pha, 100/115 VAC

90

24

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE60SA

1 pha, 100/115 VAC

90

30

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE50SA

1 pha, 100/115 VAC

90

36

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE36SA

1 pha, 100/115 VAC

90

50

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE30SA

1 pha, 100/115 VAC

90

60

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE25SA

1 pha, 100/115 VAC

90

72

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE18SA

1 pha, 100/115 VAC

90

100

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE15SA

1 pha, 100/115 VAC

90

120

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE12.5SA

1 pha, 100/115 VAC

90

144

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE9SA

1 pha, 100/115 VAC

90

200

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE7.5SA

1 pha, 100/115 VAC

90

240

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE6SA

1 pha, 100/115 VAC

90

300

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE5SA

1 pha, 100/115 VAC

90

360

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE3.6SA

1 pha, 100/115 VAC

90

500

CÁP

5RK90GE-AW2U / 5GE3SA

1 pha, 100/115 VAC

90

600

CÁP

5RK60GE-CW2TE / 5GE180SA

1 pha, 200/230 VAC

60

10

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE150SA

1 pha, 200/230 VAC

60

12

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE120SA

1 pha, 200/230 VAC

60

15

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE100SA

1 pha, 200/230 VAC

60

18

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE90SA

1 pha, 200/230 VAC

60

20

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE75SA

1 pha, 200/230 VAC

60

24

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE60SA

1 pha, 200/230 VAC

60

30

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE50SA

1 pha, 200/230 VAC

60

36

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE36SA

1 pha, 200/230 VAC

60

50

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE30SA

1 pha, 200/230 VAC

60

60

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE25SA

1 pha, 200/230 VAC

60

72

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE18SA

1 pha, 200/230 VAC

60

100

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE15SA

1 pha, 200/230 VAC

60

120

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE12.5SA

1 pha, 200/230 VAC

60

144

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE9SA

1 pha, 200/230 VAC

60

200

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE7.5SA

1 pha, 200/230 VAC

60

240

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE6SA

1 pha, 200/230 VAC

60

300

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE5SA

1 pha, 200/230 VAC

60

360

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE3.6SA

1 pha, 200/230 VAC

60

500

HỘP

5RK60GE-CW2TE / 5GE3SA

1 pha, 200/230 VAC

60

600

HỘP

5RK60GE-CW2E / 5GE180SA

1 pha, 200/230 VAC

60

10

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE150SA

1 pha, 200/230 VAC

60

12

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE120SA

1 pha, 200/230 VAC

60

15

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE100SA

1 pha, 200/230 VAC

60

18

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE90SA

1 pha, 200/230 VAC

60

20

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE75SA

1 pha, 200/230 VAC

60

24

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE60SA

1 pha, 200/230 VAC

60

30

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE50SA

1 pha, 200/230 VAC

60

36

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE36SA

1 pha, 200/230 VAC

60

50

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE30SA

1 pha, 200/230 VAC

60

60

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE25SA

1 pha, 200/230 VAC

60

72

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE18SA

1 pha, 200/230 VAC

60

100

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE15SA

1 pha, 200/230 VAC

60

120

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE12.5SA

1 pha, 200/230 VAC

60

144

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE9SA

1 pha, 200/230 VAC

60

200

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE7.5SA

1 pha, 200/230 VAC

60

240

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE6SA

1 pha, 200/230 VAC

60

300

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE5SA

1 pha, 200/230 VAC

60

360

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE3.6SA

1 pha, 200/230 VAC

60

500

CÁP

5RK60GE-CW2E / 5GE3SA

1 pha, 200/230 VAC

60

600

CÁP