Danh mục sản phẩm

Actuators Azbil ECM3000F0200

Mã số:ECM3000F0200

Actuators Azbil ECM3000F0200

Chi tiết sản phẩm

1. Mô tả Actuators Azbil ECM3000F0200

  • Điện áp cấp vào: 24VAC

  • Góc quay 1600

  • stroke timing 50Hz: 69s

  • stroke timing 60Hz: 58s

  • Moment xoắn: 12.5Nm

  • Điện năng tiêu thụ: 9VA

2. Kích thước:

- 900 type A: 32.5mm ; B: 161.6mm ; C: 22mm

- 1600 type A: 20.5mm ; B: 149.6mm ; C: 12mm

Actuators Azbil ECM3000F0200

Actuators Azbil ECM3000F0200

=> Chọn các mã sản phẩm khác của Actuators