Danh mục sản phẩm

Cảm biến E2A

Mã số:E2A

Cảm biến E2A

Chi tiết sản phẩm

Phát hiện vật kim loại

Giá thấp nhất cho loại hình trụ vỏ kim loại

Khoảng cách phát hiện xa (tới 30 mm)

4 kích cỡ đường kính M8, M12, M18, M30 và 2 kích cỡ chiều dài

Có loại prewired và connector M8, M12

2 chất liệu vỏ (brass và stainless steel)

Nguồn 12-24 DC

 

Model thông dụng:

-E2A-M12KS04*: 4mm;     E2A-M12KN08*: 8mm