Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Cảm biến quang Omron E3JK-R4M1 2M

Mã số:E3JK-R4M1 2M

Cảm biến quang Omron E3JK-R4M1 2M

Chi tiết sản phẩm

1. Mô tả:Cảm biến quang Omron E3JK-R4M1

  • Cảm biến quang điện loại phản xạ gương với chức năng M.S.R.

  • Khoảng cách đo: 0 - 4 m (sử dụng với E39-R1).

  • Nguồn cấp: 12 - 240 VDC | 24 - 240 VAC (± 10% sai số).

  • Ngõ ra: Relay.

  • Chế độ hoạt động: Light-ON.

  • Cấp độ bảo vệ: IP64.

  • Kiểu kết nối: Cáp nối sẵn dài 2m.

2. Kích thước:

Cảm biến quang Omron E3JK-R4M1 2M

3. Nối dây:

Cảm biến quang Omron E3JK-R4M1 2M

4. Giản đồ ngõ ra:

Cảm biến quang Omron E3JK-R4M1 2M