Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Cảm biến quang Turck EA5E1800Q

Mã số:EA5E1800Q

Cảm biến quang Turck EA5E1800Q

Chi tiết sản phẩm

Cảm biến quang Turck EA5E1800Q

Mô tả kỹ thuật:

- Kiểu cảm biến: Vùng an toàn, đầu phát.

- Điện áp hoạt động 12...30VDC.

- Tầm đo: 0.4m đến 4m.

=> Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến quang Turck

Xem chi tiết

cảm biến quang SMU315CV2

Mã số:

cảm biến quang SMU315CV2

Xem chi tiết

cảm biến quang SMU315CV

Mã số:

cảm biến quang SMU315CV

Xem chi tiết

cảm biến quang SM312CVQD

Mã số:

cảm biến quang SM312CVQD

Xem chi tiết

cảm biến quang SM312CVGQD

Mã số:

cảm biến quang SM312CVGQD

Xem chi tiết

Cảm biến quang SM312CVBQD

Mã số:

cảm biến quang SM312CVBQD

Xem chi tiết

cảm biến quang SM312CV

Mã số:

cảm biến quang SM312CV

Xem chi tiết

Cảm biến quang QS18VP6CV45Q8

Mã số:

cảm biến quang QS18VP6CV45Q8

Xem chi tiết

Cảm biến quang QS18VP6CV45Q7

Mã số:

cảm biến quang QS18VP6CV45Q7