Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 871TM-BH5N18-N3

Mã số:871TM-BH5N18-N3

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 871TM-BH5N18-N3

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả:Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 871TM-BH5N18-N3

 • Khoảng cách phát hiện 5mm.

 • Ngõ ra 2 dây thường hở.

 • Kích thước M18.

 • Điện áp hoạt động 20-250VAC.

 • Dòng tải 25mA.

 • Kết nối ngõ ra Mini QD.

 • Nhiệt độ hoạt động  - 25 đến +70°C.

 • Cấp bảo vệ IP67.

2.Kích thước

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 871TM-BH5N18-N3

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 871TM-BH5N18-N3
3.Sơ đồ đấu dây

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 871TM-BH5N18-N3

Danh mục các sản phẩm cùng loại: Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 871TM