Danh mục sản phẩm

Cảm biến tiệm cận E2A

Mã số:E2A

Cảm biến tiệm cận E2A

Chi tiết sản phẩm

1. Mô tả

        Cảm biến tiệm cận E2A

  • Cảm biến tiệm cận điện cảm giá thành thấp

  • Khoảng cách phát hiện: 2-30 mm

  • Thân hình trụ tròn, nhiều cỡ: M8, M12, M18 và M30

  • 2 loại đầu cảm biến: che (đầu bằng) hoặc không che (đầu lồi)

  • Thân cảm biến được chế tạo bằng inox hoặc đồng thau

  • Tần số đáp ứng: 1.5 kHz max.

  • Điện áp hoạt động: 10-32 VDC

  • Kết nối: DC 3-dây, dây nối sẵn hoặc giắc cắm

  • Ngõ ra: NPN/PNP; NO/NC

2. Mã đặt hàng

   Model Number

                                    Description                             
E2A-M08KN04-M1-B1         DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M08KN04-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M08KS02-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M08KS02-M1-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M08KS02-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M08LN04-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M08LN04-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M12KN08-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M12KN08-M1-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M12KN08-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M12KN08-M1-C2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M12KN08-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M12KN08-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M12KN08-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M12KN08-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M12KS04-M1-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M12KS04-M1-B2 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M12KS04-M1-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M12KS04-M1-C2 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M12KS04-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M12KS04-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M12KS04-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M12KS04-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M12LN08-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M12LN08-M1-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M12LN08-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M12LN08-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M12LN08-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M12LN08-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M12LN08-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M12LS04-M1-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M12LS04-M1-B2 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M12LS04-M1-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M12LS04-M1-C2 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M12LS04-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M12LS04-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M12LS04-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M12LS04-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M18KN16-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M18KN16-M1-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M18KN16-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M18KN16-M1-C2 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M18KN16-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M18KN16-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M18KN16-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M18KN16-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M18 , Pre-Wired Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M18KS08-M1-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M18KS08-M1-B2 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M18KS08-M1-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M18KS08-M1-C2 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M18KS08-WP-B1 2M           DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M18KS08-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M18KS08-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M18KS08-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M18LN16-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M18LN16-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M18LN16-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M18LN16-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M18LN16-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 16mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M18LS08-M1-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M18LS08-M1-B2 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M18LS08-M1-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M18LS08-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M18LS08-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M18LS08-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M18LS08-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M18, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M30KN20-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M30KN20-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M30KN20-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M30KN20-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M30KN20-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M30KN20-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M30KS15-M1-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M30KS15-M1-B2 DC 3-Wire Model, Shielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M30KS15-M1-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M30KS15-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M30KS15-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30 , Pre-Wired Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M30KS15-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M30KS15-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M30LN30-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 30mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M30LN30-M1-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 30mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M30LN30-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 30mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M30LN30-M1-C2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 30mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M30LN30-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M30LN30-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M30LN30-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M30LN30-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M30LS15-M1-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M30LS15-M1-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M30LS15-M1-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-M30LS15-M1-C2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M30, M12 Connector Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-M30LS15-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-M30LS15-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-M30LS15-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08KN04-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08KN04-M1-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08KN04-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08KN04-M1-C2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08KN04-M5-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08KN04-M5-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08KN04-M5-C1                  DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08KN04-M5-C2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08KN04-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08KN04-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08KN04-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08KN04-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08KS02-M1-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08KS02-M1-B2 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08KS02-M1-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08KS02-M1-C2 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08KS02-M5-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08KS02-M5-B2 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08KS02-M5-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08KS02-M5-C2 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08KS02-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08KS02-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08KS02-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08KS02-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08LN04-M1-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08LN04-M1-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08LN04-M1-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08LN04-M1-C2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08LN04-M5-B1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08LN04-M5-B2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08LN04-M5-C1 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08LN04-M5-C2 DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08LN04-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08LN04-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08LN04-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08LN04-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Unshielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08LS02-M1-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08LS02-M1-B2 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08LS02-M1-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08LS02-M1-C2 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M12 Connector Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08LS02-M5-B1 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08LS02-M5-B2 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08LS02-M5-C1 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08LS02-M5-C2 DC 3-Wire Model, Shielded, M8, M8 Connector(3-pole) Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output
E2A-S08LS02-WP-B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, PNP Open Collector Output
E2A-S08LS02-WP-B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, PNP Open Collector Output
E2A-S08LS02-WP-C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, NPN Open Collector Output
E2A-S08LS02-WP-C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M8, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, NPN Open Collector Output