Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Cảm biến tiệm cận Sick IH06-02BPS-VTQ

Mã số:IH06-02BPS-VTQ

Cảm biến tiệm cận Sick IH06-02BPS-VTQ

Chi tiết sản phẩm

1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến tiệm cận Sick IH06-02BPS-VTQ

  • Cảm biến tiệm cận Sick Sensor IH06-02BPS-VTQ

  • Khoảng cách phát hiện : 0mm - 2mm.

  • Chiều dài: 40mm

  • Cấp bảo vệ: IP 67

  • Nguồn cung cấp: 10VDC ... 30VDC

  • Ngõ ra: PNP, NO

    Tần số chuyển mạch:  5000Hz.

  • Loại kết nối: Connector M8, 3-pin

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C ... 70 °C

2. Kích thước :

  

Cảm biến tiệm cận Sick IH06-02BPS-VTQ


Danh mục các sản phẩm cùng loại: Cảm biến tiệm cận Sick IH