Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Cảm biến tiệm cận omron E2C-EDA7

Mã số:E2C-EDA7

Cảm biến tiệm cận omron E2C-EDA7

Chi tiết sản phẩm

1 Mô tả 

Cảm biến tiệm cận Omron E2C-EDA7 

  • Cảm biến tiệm cận Omron E2C-EDA7

  • Điện áp:12 to 24 VDC ±10%, ripple (p-p): 10% max.

  • Công suất tiêu thụ: 1,080 mW max

  • Trở kháng cách điện: 20 MΩ min. (at 500 VDC)

  • Tiêu chuẩn :IEC60529 IP50

  • Chức năng hẹn giờ:Select from OFF-delay, ON-delay, or one-shot timer.1 ms to 5 s (1 to 20 ms set in 1-ms increments, 20 to 200 ms set in 10-ms increments,200 ms to 1 s set in 100-ms increments, and 1 to 5 s set in 1 s-increments)

  • Ngõ ra : NPN

2 Kích thước

Cảm biến tiệm cận Omron E2C-EDA7


3. Sơ đồ đấu dây

Cảm biến tiệm cận Omron E2C-EDA7

4. Giản đồ điều khiển

Cảm biến tiệm cận Omron E2C-EDA7


Chọn các mã sản phẩm khác của 
Cảm biến tiệm cận Omron E2C-EDA