Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Cảm biến tiệm cận omron E2E

Mã số:E2E

Cảm biến tiệm cận omron E2E

Chi tiết sản phẩm

Mô tả Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E

* Phát hiện vật kim loại

- Có đèn chỉ thị góc nhìn 180o; có bảo vệ dây dẫn

- Có loại DC 2 dây, 3 dây hoặc AC (2 dây)    

- Nguồn: 12-24 VDC, 24-240 VAC

* Các model thông dụng & khoảng cách phát hiện:

* Loại DC :

- E2E-X2(M)E1: 2mm
- E2E-X5(M)E1 : 5mm
- E2E-X10(M)E1 : 10mm

* Loại AC :  


- E2E-X2Y1: 2mm

- E2E-X5Y1 : 5mm
- E2E-X10Y1 : 10mm
- PROX PLUG IN
: E2E-X2D2-M1

- Proximity Sensor E2E-X3D2-M1

- Proximity Sensor E2E-X10D2-M1

- Proximity Sensor E2E-X20MD1

- 2 WIRE PROX NO M30 12MM E2E-X4MD2

- Proximity Sensor E2E-X4MD1-M1

- Proximity Sensor E2E-X20MD1-M1

- Proximity Sensor E2E-X3D1S-M1

- Proximity Sensor E2E-X10D1S-M1

- Proximity Sensor (COO) E2E-X3D1-R 2M

- 2-WIRE, NO, ROBOT CABLE E2E-X4MD2-M1G

- Proximity Sensor E2E-X10D1-M1G

- METAL CONN, 2 WIRE, M30, SHLD E2E-X10D1-M1GJ

- M30, SHLD, 2WIRE, INLINE CONN E2E-X14MD1-M1GJ

- M18, UNS,2 WIRE, INLINE CONN E2E-X2D1-M3G

- PROX.SENSOR W/PICO CONNECTOR E2E-X2D2-M3G

- PROX.SENSOR W/PICO CONNECTOR E2E-X3D1-N 5M

- PROX M12 3MM NO 5M E2E-X7D2-N

- PROX M18 7MM NC E2E-X10D1-N 5M

- PROX M30 10MM NO 5M E2E-X8MD1

- Proximity Sensor E2E-X8MD2

- Proximity Sensor E2E-X10D1-M1J-T 0.3M

- Pigtail Version E2E-X7D1-M1GJ

- M18,SHLD,2 WIRE, INLINE CONN E2E-X7D1-M1J-T 1M

- Proximity Sensor E2E-X7D2-M1G

- METAL CONN,2 WIRE,M18 SHIELD E2E-X20MD1-M1GJ

- M30,UNS, 2 WIRE,INLINE CONN E2E-X7D15-N

- PROX ALTNT E2E-X7D2-M1

- Proximity Sensor E2E-X20MD1S

- Proximity Sensor E2E-X7D1S-M1

- Proximity Sensor E2E-X8MD1S-M1

- Proximity Sensor E2E-X7D1-R

- PROX ROBOTIC FOR HONDA E2E-X4MD1-M3G

- PROX.SENSOR W/PICO CONNECTOR E2E-X8MD1-M1GJ

- M12, UNS, 2 WIRE, UNLINE CONN E2E-X7D2-M1GJ 0.3M

- PROX.SENSOR W/PICO CONNTR(COO) E2E-X7D1-M1-N

- PROX PLUG IN (COO)

 ⇒Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2E