Danh mục sản phẩm

Cáp lập trình PLC USB1747-CP3

Mã số:USB1747-CP3

Cáp lập trình PLC USB1747-CP3

Chi tiết sản phẩm

           SLC5/03, SLC5/04, SLC5/05.

  • Chiều dài: 3m

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 

Mã số:1492-XIM2024-8R
Mã số:1769-L23-QBFC1
Mã số:1756-L61
Mã số:1762-L40AWAR
Mã số:1762-L40BXB
Mã số:1762-L40BWA