Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Điều khiển nhiệt độ E5CN-HTC2M-500

Mã số:E5CN-HTC2M-500

Điều khiển nhiệt độ E5CN-HTC2M-500

Chi tiết sản phẩm

1. Mô tả Điều khiển nhiệt độ E5CN-HTC2M-500

- Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-HTC2M-500

- Nguồn cấp: 24VAC/VDC hoặc 100 - 240VAC.

- Số lượng ngõ ra: 2

- Điều khiển ngõ ra: ngõ ra dòng 4 đến 20 mA DC hoặc 0 đến 20 mA DC

- Công cụ cài đặt: sử dụng các nút nhấn trên bảng điều khiển

- Cảm biến đầu vào:
  + Cặp nhiệt độ: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, hoặc PL II
  + Nhiệt điện trở Platinum: Pt100 or JPt100
  + Ngõ vào dòng: 4 ... 20 mA hoặc 0 ... 20 mA
  + Ngõ vào áp: 1 ... 5 V, 0 ... 5 V, hoặc 0 ... 10 V

- Điều khiển ngõ ra: điều khiển ON/OFF hoặc điều khiển 2-PID

 

2. Kích thước

 

Điều khiển nhiệt độ E5CN-HTC2M-500

 

3. Sơ đồ nối dây

 

Điều khiển nhiệt độ E5CN-HTC2M-500

 Tham khảo thêm các sản phẩm  Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN