Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Điều khiển nhiệt độ Omron E5EZ-Q3T

Mã số:E5EZ-Q3T

Điều khiển nhiệt độ Omron E5EZ-Q3T

Chi tiết sản phẩm

Điều khiển nhiệt độ Omron E5EZ-Q3T 

 - Các loại đầu vào nhiệt độ khác nhau: cặp nhiệt, nhiệt điện trở bạch kim, cảm biến nhiệt độ hồng ngoại và các đầu vào tương tự.

 - Có sẵn chức năng tự động xác định thông số tối ưu và tự chỉnh.

 - Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh

 - Đầu vào sự kiện cho phép lựa chọn nhiều giá trị đặt và chức năng run/stop.

 - Điện áp nguồn: 100 tới 240 VAC

 - Size: 48x96 mm

 - Số đầu cảnh báo: 3

 - Đầu ra điều khiển: Transistor (Điện áp để điều khiển SSR)

 - Loại đầu vào Pt100

 - Kích thước:

                                       Điều khiển nhiệt độ Omron E5EZ-Q3T

              Điều khiển nhiệt độ Omron E5EZ-Q3T

Tham khảo thêm các sản phẩm Điều khiển nhiệt độ Omron E5EZ