Danh mục sản phẩm
Liên kết website

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ)

Mã số:MP5S/MP5Y/MP5W/MP5M Series

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ)

Chi tiết sản phẩm

Đồng hồ đo Xung (Tốc độ)
Nhiều giải pháp đo lường

* Có 13 loại chế độ hoạt động:
  Vòng quay, Tốc độ, Tần số, Tỷ lệ tuyệt đối, Thời gian di chuyển,
  Tỷ lệ lỗi, Chu kỳ, Tỷ trọng, Tốc độ di chuyển, Lỗi,
  Độ rộng thời gian, Đo chiều dài, Khoảng thời gian, Quá độ,
  Tính nhân (MP5M Series có 11 chế độ hoạt động)
* Nhiều chức năng ngõ ra:
  Ngõ ra Relay, ngõ ra NPN/PNP collector hở,
  Ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp, Ngõ ra BCD,
  PV transmission, Ngõ ra truyền thông RS485
* Có nhiều chức năng:
  Chức năng cài đặt tỷ lệ, Kiểm tra dữ liệu, Cài đặt độ trễ,
  Kiểm tra giá trị Max/Min, Chức năng trì hoãn,
  Chức năng cài đặt thời gian tự trở về Zero,
  Chức năng cài đặt khóa, Trì hoãn chu kỳ hiển thị
* Dải hiển thị Max: -19999~99999 (MP5M: 0~99999)
* Nhiều đơn vị hiển thị: rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s,
                                          m/min, m/h, l/s, l/min, l/h, %, counts, …
* Có thể lựa chọn ngõ vào điện áp (PNP) hoặc không có điện áp (NPN)
* Chức năng đáp ứng tốc độ cao 50kHz

Mã số:MT4N Series
Mã số:MT4Y/MT4W Series
Mã số:M4NS/M4YS Series
Mã số:M4Y/M4W/M5W/M4M Series
Mã số:M4Y/M4W/M5W/M4M Series
Mã số:M4Y/M4W/M5W/M4M Series