Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Encoder Omron E6B2-CWZ3E 600P/R 2M

Mã số:E6B2-CWZ3E 600P/R 2M

Encoder Omron E6B2-CWZ3E 600P/R 2M

Chi tiết sản phẩm


 


1) Mô Tả  • Encoder Omron tương đối  E6B2-CWZ3E 600P/R 2M

  • Đường kính trục: 6mm

  • Đường kính thân: 40mm

  • Điện áp hoạt động: 5...12VDC

  • Độ phân giải: 600 xung/vòng.

  • Pha đầu ra: A,B và Z

  • Loại ngõ ra: NPN ngõ ra điện áp

  • Tần số đáp ứng: 100KHz.

 


2) Kích thước  Encoder Omron E6B2-CWZ3E 600P/R 2M

 


3) Nối Dây Encoder Omron E6B2-CWZ3E 600P/R 2M

 


4) Xung ngõ ra Encoder Omron E6B2-CWZ3E 600P/R 2M

  Chọn các sản phẩm của : Encoder Omron E6B2-C