Danh mục sản phẩm

Encoder Omron E6C3-AB5B 8P/R 1M

Mã số:E6C3-AB5B 8P/R 1M

Encoder Omron E6C3-AB5B 8P/R 1M

Chi tiết sản phẩm


 1) Mô Tả

  • Encoder Omron tuyệt đối E6C3-AB5B 8P/R 1M

  • Đường kính trục: 8mm

  • Đường kính thân: 50mm

  • Điện áp hoạt động: 12...24VDC

  • Độ phân giải: 8 xung/vòng.

  • Mã đầu ra: BCD

  • Loại ngõ ra: PNP cực thu hở

  • Tần số đáp ứng: 20 KHz.

2) Kích thước

 Encoder Omron E6C3-AB5B 8P/R 1M

3) Nối Dây

Encoder Omron E6C3-AB5B 8P/R 1M

4) Xung ngõ ra

Encoder Omron E6C3-AB5B 8P/R 1M

Encoder Omron E6C3-AB5B 8P/R 1M

 Chọn các sản phẩm của : Encoder Omron E6C3-A

Mã số:

E3S-DS10E41 5M

Mã số:

E6C3-A series

Mã số:

E6C3-AB5B 6P/R 1M

Mã số:

E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M

Mã số:

E6C3-AN5B 40P/R 2M

Mã số:

E6C3-AG5C-C 360P/R 1M

Mã số:

E6C3-AG5C-C 256P/R 1M

Mã số:

E6C3-AG5C 720P/R 1M

Mã số:

E6C3-AG5C 360P/R 1M