Danh mục sản phẩm

Encoder Omron E6F-CWZ5G 1000 P/R 2M

Mã số:E6F-CWZ5G 1000 P/R 2M

Encoder Omron E6F-CWZ5G 1000 P/R 2M

Chi tiết sản phẩm

1) Mô Tả

  • Encoder Omron tương đối E6F-CWZ5G 1000 P/R 2M

  • Đường kính trục: 10mm

  • Đường kính thân: 60mm

  • Điện áp hoạt động: 12...24VDC

  • Độ phân giải: 1000 xung/vòng

  • Pha đầu ra: A, B và Z

  • Loại ngõ ra: ngõ ra cặp bù

  • Tần số đáp ứng: 83 KHz.

2) Kích thước

  Encoder Omron E6F-CWZ5G 1000 P/R 2M

3) Nối Dây

 Encoder Omron E6F-CWZ5G 1000 P/R 2M

4) Xung ngõ ra

 Encoder Omron E6F-CWZ5G 1000 P/R 2M

 Encoder Omron E6F-CWZ5G 1000 P/R 2M

 Chọn các sản phẩm của : Encoder Omron E6F-C