Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Encoder Omron E6F-CWZ5G 360P/R 2M

Mã số:E6F-CWZ5G 360P/R 2M

Encoder Omron E6F-CWZ5G 360P/R 2M

Chi tiết sản phẩm

1) Mô Tả

  • Encoder Omron tương đối   E6F-CWZ5G 360P/R 2M

  • Đường kính trục: 10mm

  • Đường kính thân: 60mm

  • Điện áp hoạt động: 12...24VDC

  • Độ phân giải: 360 xung/vòng

  • Pha đầu ra: A, B và Z

  • Loại ngõ ra: ngõ ra cặp bù

  • Tần số đáp ứng: 83 KHz.

2) Kích thước

 Encoder Omron E6F-CWZ5G 360P/R 2M

3) Nối Dây

Encoder Omron E6F-CWZ5G 360P/R 2M

4) Xung ngõ ra

Encoder Omron E6F-CWZ5G 360P/R 2M

Encoder Omron E6F-CWZ5G 360P/R 2M

 Chọn các sản phẩm của : Encoder Omron E6F-C