Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

HMI mitsubishi F930GOT-BWD-E

Mã số:F930GOT-BWD-E

HMI mitsubishi F930GOT-BWD-E

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả:

  • HMI Mitsubishi F930GOT-BWD-E

  • Điện áp nguồn cung cấp:  24 VDC

  •  Loại màn hình: 4.4”, monochrome STN LCD

  • Màn hình hiển thị:  2 màu (xanh/trắng)

  • Độ phân giải: 240 x 80

  • Bộ nhớ: 256KB

  • Hỗ trợ nhiều cổng giao tiếp PLC: RS-232, RS-422

2. Kích thước:

HMI Mitsubishi F930GOT-BWD-E

HMI Mitsubishi F930GOT-BWD-E

3. Nối dây:

  • Kết nối bằng RS-232

HMI Mitsubishi F930GOT-BWD-E

  • Kết nối bằng RS-422

HMI Mitsubishi F930GOT-BWD-E

Chọn các mã sản phẩm khác của HMI Mitsubishi GOT-F900