Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

HMI mitsubishi GT1020-LBL

Mã số:GT1020-LBL

HMI mitsubishi GT1020-LBL

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả:

 • HMI Mitsubishi GT1020-LBL

 • Điện áp nguồn cung cấp: 5 VDC

 • Loại màn hình: 3.7" STN monochrome (black/white) LCD

 • Màu nền: đỏ/hồng/trắng

 • Độ phân giải: 160 x 64

 • Số điểm cảm ứng: 50

 • Bộ nhớ: 512 KB

 • Kết nối với PC: cáp RS-232C

 • Kích thước cắt trên Panel [mm]: 105 x 66

 2. Kích thước:

HMI Mitsubishi GT1020-LBL

3. Nối dây:

 • Nối nguồn cung cấp

HMI Mitsubishi GT1020-LBL

 • Kết nối với máy tính

HMI Mitsubishi GT1020-LBL

 • Kết nối với PLC

HMI Mitsubishi GT1020-LBL

Chọn các mã sản phẩm khác của HMI Mitsubishi GOT1000