Danh mục sản phẩm

Khởi động từ Fuji SW-N1PB/3H

Mã số:SW-N1PB/3H

Khởi động từ Fuji SW-N1PB/3H

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả: Khởi động từ Fuji SW-N1PB/3H.

Công suất Motor: 15 KW (380-440V).

  • Gồm:

    + Contactor.

+ Relay nhiệt: TR-N2/3.

2.Kích thước

Khởi động từ Fuji SW-N1PB/3H

 => Chọn các sản phẩm của Khởi động từ  FUJI SW