Danh mục sản phẩm

Khởi động từ Fuji SW-N3PB/3H

Mã số:SW-N3PB/3H

Khởi động từ Fuji SW-N3PB/3H

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả: Khởi động từ Fuji SW-N3PB/3H.

Công suất Motor: 30 KW (380-440V).

  • Gồm:

    + Contactor.

+ Relay nhiệt: TR-N3/3.

2.Kích thước

Khởi động từ Fuji SW-N3PB/3H

=> Chọn các sản phẩm của Khởi động từ  FUJI SW