Danh mục sản phẩm

Khởi động từ Mitsubishi S-N12 AC110

Mã số:S-N12-AC110V

Khởi động từ Mitsubishi S-N12 AC110

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả: Khởi động từ Mitsubishi S-N12 AC110

  • Contactors Mitsubishi S-N12-AC110V.

  • Dòng điện định mức: 20 A.

  • Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 W.

  • Tiếp điểm phụ:


  • Chọn các mã sản phẩm khác của Khởi Động Từ Mitsubishi S-N