Danh mục sản phẩm

Khởi động từ Schneider LC1DT203PD

Mã số: LC1DT203PD

Khởi động từ Schneider LC1DT203PD

Chi tiết sản phẩm

  • Khởi động từ Schneider LC1DT203PD

  • Loại tải: AC-1 - <= 440V 20 A.

  • Dòng nhiệt: Ith=20 A (mạch động lực).

  • Số pha: 4P(4 NO).

  • Tiếp điểm phụ: 1 NO + 1 NC.

  • Điện áp cuộn dây: 155 VDC.

  • Độ bền điện: 0.8 triệu lần đóng cắt.

  • Độ bền cơ: 30 triệu lần đóng cắt.

  • => Chọn các mã sản phẩm khác của Khởi động từ Schneider