Danh mục sản phẩm

Limit switch Azbil SL1-AK

Mã số:SL1-AK

Limit switch Azbil SL1-AK

Chi tiết sản phẩm

 1. Mô tả: Limit switch Azbil SL1-AK

  • Operating force (O.F): 11.8N

  • Lực nhả khớp (R.F): 4.9N

  • Khoảng trước di chuyển (P.T): 1.5mm

  • Khoảng cách vị trí tác động (M.D): 0.1mm

  • Vùng quá tầm (O.T): 3mm

2. Kích thước:

Limit switch Azbil SL1-AK

=> Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình Yamatake