Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

Logo siemens 6ED1052-2CC00-0BA5

Mã số:6ED1052-2CC00-0BA5

Logo siemens 6ED1052-2CC00-0BA5

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả: LOGO Siemens 6ED1052-2CC00-0BA5

 • PLC Siemens Logo 6ED1052-2CC00-0BA5

 • Nguồn cấp: 20.4 ... 28.8 VDC

 • Ngõ vào: 8 digital inputs / 24VDC (2 analog inputs 0 ... 10VDC - I7, I8)

 • Ngõ ra: 4 digital outputs / transistor / 24VDC / 0.3A

 • Signal status 0:

  •  I1 ... I6: < 5 VDC (input current < 1.0 mA)

  • I7,I8: < 5 VDC (input current < 0.05 mA)

 • Signal status 1:

  • I1 ... I6: > 8 VDC (input current > 1.5 mA)

  • I7,I8: > 8 VDC (input current > 0.1 mA)

 • Memory: 130 blocks

 • Chuẩn bảo vệ: IP20

 • Kiểu lắp đặt: trên thanh DIN 35mm

 • Có thể mở rộng với các module dự phòng

2.Sơ đồ đấu dây:

Thiết bị lập trình Logo 6ED1052-2CC00-0BA5

3.Kích thước:

Thiết bị lập trình Logo 6ED1052-2CC00-0BA5