Danh mục sản phẩm

MCCB 1SDA066820R1

Mã số:1SDA066820R1

MCCB 1SDA066820R1

Chi tiết sản phẩm

  • MCCB 1SDA066820R1

  • Cầu dao điện tự động dạng khối Tmax XT loại XT1B 160 TMD 160-450 4p F F

  • Mã sản phẩm: 1SDA066820R1

  • Dòng định mức 160A

  • Số cực: 4

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 18 kA theo tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCCB ABB

Mã số:TA75DU-63
Mã số:TA75DU-42
Mã số:TA80DU-63
Mã số:TA42DU-42
Mã số:TA75DU-80
Mã số:TA75DU-52
Mã số:TA200DU-130
Mã số:TA200DU-160
Mã số:TA110DU-115