Danh mục sản phẩm

MCCB ABB 1SDA023801R1

Mã số:1SDA023801R1

MCCB ABB 1SDA023801R1

Chi tiết sản phẩm

  • 1.Mô tả MCCB ABB 1SDA023801R1

  • Cầu dao điện tự động dạng khối Isomax loại S1N 125 TMF R40 Im=200 3P F R

  • Mã sản phẩm: 1SDA023801R1

  • Dòng Im = 200A

  • Số cực: 3

  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 25 kA theo tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • 2.Kích thước

  • MCCB ABB 1SDA023801R1

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCCB ABB SACE Isomax

Mã số:1SDA000202R1
Mã số:1SDA024285R1
Mã số:1SDA000160R1
Mã số:1SDA023691R1
Mã số:1SDA024247R1
Mã số:1SDA023659R1
Mã số:1SDA000187R1
Mã số:1SDA000183R1
Mã số:1SDA000181R1