Danh mục sản phẩm

MCCB ABB 1SDA024247R1

Mã số:1SDA024247R1

MCCB ABB 1SDA024247R1

Chi tiết sản phẩm

 • 1.Mô tả MCCB ABB 1SDA024247R1

 • Cầu dao điện tự động dạng khối Isomax loại S1B 125 TMF R12.5

 • Mã sản phẩm: 1SDA024247R1

 • Dòng định mức: 160A

 • Số cực: 4

 • Khả năng cắt dòng ngắn mạch 16 kA theo tiêu chuẩn IEC 60947-2

 • 2.Kích thước

 • MCCB ABB 1SDA024247R1

 • Vị trí đấu dây:

 • MCCB ABB 1SDA024247R1

 • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCCB ABB SACE Isomax

 •  

Mã số:1SDA023801R1
Mã số:1SDA000202R1
Mã số:1SDA024285R1
Mã số:1SDA000160R1
Mã số:1SDA023691R1
Mã số:1SDA023659R1
Mã số:1SDA000187R1
Mã số:1SDA000183R1
Mã số:1SDA000181R1