Danh mục sản phẩm

MCCB COMPACT NS100N, NS160N, NS250N, NS400N, NS630N

Mã số:NS100N

MCCB COMPACT NS100N, NS160N, NS250N, NS400N, NS630N

Chi tiết sản phẩm

  • MCCB COMPACT NS100N, NS160N, NS250N, NS400N, NS630N

  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC947-2.

  • Loại cố định, dải dòng định mức từ 16 đến 250A dùng loại phần tử bảo vệ từ nhiệt.

  • Dải dòng từ 400 đến 630A dùng loại phần tử bảo vệ điện tử STR22SE hoặc trip unit bảo về động cơ MA.

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCB ABB