Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

MCCB LS TD100

Mã số:TD100

MCCB LS TD100

Chi tiết sản phẩm

 • 1.Mô tả: MCCB LS TD100

 • Dòng khung định mức: 100A

 • Dung lượng cắt dòng ngắn mạch tối đa định mức (380/415V) I­cu:

 • Loại N: 50 kA

 • Loại H: 85 kA

 • Loại L:150 kA

 • Tích hợp sẵn bộ trip (FTU hoặc FMU) có dòng định mức: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 A

 • Số cực: 2, 3, 4

 • Điện áp vận hành định mức: 690V 


 • Dung lượng cắt dòng ngắn mạch vận hành Ics: 100%Icu

 • Kích thước:

 • 2 cực, 3 cực (W×H×D):90×140×86

 • 4 cực (W×H×D): 120×140×86

 • Ordering: Tên MCCB - Loại - Bộ Trip - Dòng định mức - Số cực. Ví dụ: TD100NFTU503P

 • 2.Kích thước:

 • MCCB LS TD100

 • MCCB LS TD100⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của MCCB LS

 •