Danh mục sản phẩm

MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 63A

Mã số:NF63-CW 3P 63A 

MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 63A

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả: MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 63A

MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 63A 5kA.

  • Dòng định mức: 63 A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 5KA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 63A

MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 63A

MCCB Mitsubishi NF63-CW 3P 63A

=> Chọn các sản phẩm khác của  MCCB Mitsubishi NF-C

 

Mã số:

NF250-CW 2P 225A 

Mã số:

NF250-CW 2P 200A 

Mã số:

NF250-CW 2P 175A 

Mã số:

NF250-CW 2P 150A 

Mã số:

NF125-CW 3P 80A 

Mã số:

NF125-CW 3P 63A 

Mã số:

NF125-CW 3P 50A 

Mã số:

NF63-CW 3P 50A  

Mã số:

NF63-CW 3P 40A