Danh mục sản phẩm

MCCB Mitsubishi NF800-CEW

Mã số:NF800-CEW

MCCB Mitsubishi NF800-CEW

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả: MCCB Mitsubishi NF800-CEW

  • MCCB Mitsubishi NF800-CEW.

  • Dòng định mức: 400~800 A.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V: 40/20 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF800-CEW

MCCB Mitsubishi NF800-CEW

MCCB Mitsubishi NF800-CEW

 

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-C

Mã số:

NF250-CW 2P 225A 

Mã số:

NF250-CW 2P 200A 

Mã số:

NF250-CW 2P 175A 

Mã số:

NF250-CW 2P 150A 

Mã số:

NF125-CW 3P 80A 

Mã số:

NF125-CW 3P 63A 

Mã số:

NF125-CW 3P 50A 

Mã số:

NF63-CW 3P 63A 

Mã số:

NF63-CW 3P 50A