Danh mục sản phẩm

MCCB Schneider 30682

Mã số:30682

MCCB Schneider 30682

Chi tiết sản phẩm

  • MCCB Schneider 30682.

  • Dòng định mức: 100 A

  • Số cực: 4  (Protected poles description: 3T)

  • Dòng cắt: 100 kA tại 220V/240V, 70 kA tại 380/415 V

  • Hình dạng: 161x140x86


  • Cấp độ bảo vệ: IP 40

 

=> Xem các mã sản phẩm khác của MCCB Schneider