Danh mục sản phẩm

MCCB Schneider 30722

Mã số:30722

MCCB Schneider 30722

Chi tiết sản phẩm

  • MCCB Schneider 30721.

  • Dòng định mức: 100 A

  • Số cực: 4  (Protected poles description: 3T)

  • Dòng cắt: 150 kA tại 220V/240V, 150 kA tại 380/415 V

  • Hình dạng: 161x140x86


  • Cấp độ bảo vệ: IP 40

 

=> Xem các mã sản phẩm khác của MCCB Schneider