Danh mục sản phẩm

MCCB Schneider 31637

Mã số:31637

MCCB Schneider 31637

Chi tiết sản phẩm

  • MCCB Schneider 31637

  • Dòng định mức: 40 A

  • Số cực: 3  (Protected poles description: 3T)

  • Dòng cắt: 85 kA tại 220V/240V, 36 kA tại 380/415 V

  • Hình dạng: 161x105x86

  • Cấp độ bảo vệ: IP 40 (IEC 60529), IK 07 (EN 50102)

=> Xem các mã sản phẩm khác của MCCB Schneider