Danh mục sản phẩm
Liên kết website

MODUTROL MOTOR M6285

Mã số:M6285A1005

MODUTROL MOTOR  M6285

Chi tiết sản phẩm

Thông số:

  • Kích thước: 164mm high  x  140mm wide  x  222 mm deep
  • Điều khiển tín hiệu: Floating, SPDT
  • Nguồn cung cấp: 24V AC
  • Tần số: 50Hz, 60Hz
  • Định thời:  60s
  • Hồi tiếp: có
  • Độ lệch: 160 Degrees
  • Mômen: 6.8 Nm
  • Vị trí bình thường: thường đóng(cơ khí).Không có công tấc phụ.

 

Mã số: M4185A1001
Mã số:M6184A1015
Mã số:M6194E1006
Mã số:M6284D1000
Mã số:M6294D1008
Mã số:M7164G1030
Mã số:M7284A1004
Mã số:M7285A1003
Mã số:M7286G1009