Danh mục sản phẩm

Màn Hình Weintek MT510TV

Mã số:MT510TV

Màn Hình Weintek MT510TV

Chi tiết sản phẩm

 • Màn Hình Weintek MT510TV

 • Ultra-cao tốc độ 32-thi-bit RISC CPU của tốc độ tính toán của 200MHz

 • 256-màu, màu sắc hiển thị của tự nhiên  

 • Available on-line / OFF-LINE chỉnh sửa màn hình lập trình để rút ngắn thời gian phát triển

 • Built-in đa dạng của các đối tượng đầy màu sắc của các nút chuyển đổi để đáp ứng các cảnh,

 • Có thể kết nối với hàng chục nhãn hiệu của PLC

 • Gồm nhiều mô hình 10.4 "TFT / 10.4" STN / 9,4 "LCD / 7.7" STN / 7,4 "LCD / 5.7" STN / 5.7 "LCD ... bảy loại các mô hình có thể tự do lựa chọn để

 • Smart Modular chương trình dễ dàng chỉnh sửa

 • Phần mềm hỗ trợ WINDOWS95/98/NT

 • Một đầy đủ các built-in hỗ trợ cho các bảng tin chức năng

 • Hỗ trợ máy in với chức năng cơ sở dữ liệu công thức bắt buộc