Danh mục sản phẩm

Mechanical Controllers Azbil C6097A0110

Mã số:C6097A0110

Mechanical Controllers Azbil C6097A0110

Chi tiết sản phẩm

1. Mô tả:Mechanical Controllers Azbil C6097A0110

  • Chế độ điều khiển: ON/OFF

  • Phạm vi được thiết lập:  0.1 to 1kPa

  • Differential: 40Pa

  • Áp lực cho phép: 20kPa

  • Thiết lập chính xác:  0.1 ± 0.06kPa, 1 ± 0.15kPa

2. Kích thước:

Mechanical Controllers Azbil C6097A0110

=> Chọn các mã sản phẩm khác của Mechanical Controllers