Danh mục sản phẩm

PLC Allen-Bradley 1734-ADN

Mã số:1734-ADN

PLC Allen-Bradley 1734-ADN

Chi tiết sản phẩm

 • PLC Allen-Bradley 1734-ADN

 • Khả năng I/O mở rộng

 • 12 module ( chú ý: tổng số mở rộng tối đa là 63 module với loại 1734-EP24DC)

 • Tốc độ truyền thông DeviceNet

 • 125K bit/s (500m maximum)

 • 250K bit/s (250m maximum)

 • 500K bit/s (100m maximum)

 • Điện áp ngõ vào mạng DeviceNet

 • 11-25V dc DeviceNet

 • Công suất tổng

 • 8.1W maximum @ 28.8V dc

 • Bảo vệ quá áp ngõ vào

 • Có phân cực ngược bảo vệ

 • Field Power Bus:

 •   +Nominal Voltage

 •   +Supply Voltage Range

 •   +Supply Current

 •  

 •  24V dc

 • 10-28.8V dc range

 • 10A maximum

 • Điện áp ngõ vào

 • 24V dc (bình thường)

 • Dãi điện áp: 10-28.8V dc

 • Dòng kích từ/xung dòng

 • 6A maximum for 10ms

 • Field Side Power Requirements

 • 24V dc (+20% = 28.8V dc maximum) @ 400mA

 • maximum

 • PointBus Output Current

 • 1A maximum @ 5V dc ±5% (4.75 - 5.25)

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley