Danh mục sản phẩm

PLC Allen-Bradley 1756-L74

Mã số:1756-L74

PLC Allen-Bradley 1756-L74

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả: PLC Allen-Bradley 1756-L74

  • Bộ điều khiển lập trình có chứa 32 tasks (nhiệm vụ), mỗi task lên đến 100 chương trình. Tất cả các sự kiện kích hoạt đều có thể gọi task


  • Loại memory là Secure Digital card với dung lượng 16MB


  • Tích hợp 1 port USB


  • Các phương thức có thể kết nối giao tiếp: EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, Data Highway Plus, Remote I/O, SynchLink, Third-party process and device networks


  • Hỗ trợ kết nối lên đến 500 controller


  • Mỗi module mạng có thể kết nối: 100 ControlNet (CN2/A), 40 ControlNet (CNB), 256 EtherNet/IP; 128 TCP (EN2x), 128 EtherNet/IP; 64 TCP (ENBT)


  • Ngôn ngữ lập trình: Relay ladder, Structured text, Function block, SFC


  • ControlLogix Chassis: 1756-A4, 1756-A7, 1756-A10, 1756-A13, 1756-A17

  • Power Supplies: 1756-PA72 ,1756-PA75, 1756-PB72, 1756-PB75, 1756-PC75, 1756-PH75

  • 1756 ControlLogix Batteries: 1756-BA1,  1756-BA2, 1756-BATM


2.Sơ đồ nối dây:
 

PLC Allen-Bradley 1756-L74

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley