Danh mục sản phẩm

PLC Allen-Bradley 1768-L43

Mã số:1768-L43

PLC Allen-Bradley 1768-L43

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả: PLC Allen-Bradley 1768-L43

  • Bộ điều khiển lập trình có dung lượng bộ nhớ 2 MB và CompactFlash card (1784-CF64, 1784-CF128)

  • Phương thức truyền thông: EtherNet/IP (standard and safety), ControlNet (standard and safety), DeviceNet (standard)

  • Có tích hợp sẵn 1 RS-232 port

  • Có thể mở rộng thêm 2 modules 1768, 16 modules 1769, và 2 bank

  • Power supply distance rating: 4 modules


  • Ngôn ngữ lập trình: Relay ladder, Structured text, Function block, Sequential, function chart


  • Bộ điều khiển có thể gắn DIN rail hoặc panel

  • Nguồn cung cấp: 1769-PA2, 1769-PB2, 1769-PA4, 1769-PB4

  • Cổng giao tiếp: RS-232 Fully isolated, 38.4 Kbps max

  • Serial cables: 1756-CP3 or 1747-CP3

2.Kích thước:

PLC Allen-Bradley 1768-L43

3.Sơ đồ nối dây:

EtherNet/IP

PLC Allen-Bradley 1768-L43

ControlNet

PLC Allen-Bradley 1768-L43

DeviceNet

PLC Allen-Bradley 1768-L43

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley