Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

PLC Allen-Bradley 1768-L45S

Mã số:1768-L45S

PLC Allen-Bradley 1768-L45S

Chi tiết sản phẩm

1.Mô tả: PLC Allen-Bradley 1768-L45S

  • Bộ điều khiển lập trình có dung lượng bộ nhớ 3 MB standard, 1 MB safety và CompactFlash card (1784-CF64, 1784-CF128)

  • Phương thức truyền thông: EtherNet/IP (standard and safety), ControlNet (standard and safety), DeviceNet (standard)

  • Có tích hợp sẵn 1 RS-232 port

  • Có thể mở rộng thêm 4 modules 1768, 30 modules 1769, và 3 bank

  • Power supply distance rating: 4 modules


  • Ngôn ngữ lập trình: Standard task: all languages, Safety task: relay ladder, safety application instructions


  • Bộ điều khiển có thể gắn DIN rail hoặc panel

  • Nguồn cung cấp: 1769-PA2, 1769-PB2, 1769-PA4, 1769-PB4

  • Cổng giao tiếp: RS-232 Fully isolated, 38.4 Kbps max

  • Serial cables: 1756-CP3 or 1747-CP3

2.Kích thước:

PLC Allen-Bradley 1768-L45S

3.Sơ đồ nối dây:

EtherNet/IP

PLC Allen-Bradley 1768-L45S

ControlNet

PLC Allen-Bradley 1768-L45S

DeviceNet

PLC Allen-Bradley 1768-L45S

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley