Danh mục sản phẩm

PLC OMRON CP1L

Mã số:CP1L

PLC OMRON CP1L

Chi tiết sản phẩm

 

 • PLC OMRON CP1L

 • Tối đa 180 I/O, RS-232 / 485 / 422

 • Kết nối với môđun mở rộng tương tự như cho loại CPM1 (tối đa 3 môđun cho CPU 30,40, 60 I/O và 1 cho CPU 14, 20 I/O))

 • Đầu vào analog 0-10V (256)

 • Đầu vào / ra xung 100kHz

 • Bộ nhớ 5/10Kstep, có bộ nhớ ngoài,

 • Bộ hiển thị LCD gắn ngoài (CP1W-DAM01) giúp theo dõi, điều chỉnh thông số tại chỗ

 • Lập trình cổng USB bằng CX-Programmer

 • Chạy mô phỏng bằng CX-Simulator

 • Nguồn cấp 100-240 VAC


  Các model CPU:


  CP1L-L10DR/T/T1-A/D (6 vào, 4 ra),

  CP1L-L14DR/T/T1-A/D (8 vào, 6 ra),

  CP1L-L20DR/T/T1-A/D (12 vào, 8 ra),

  CP1L-M30DR/T/T1-A/D (18 vào, 12 ra),

  CP1L-M40DR/T/T1-A/D (24 vào, 16 ra)

  CP1L-M60DR/T/T1-A/D (36 vào, 24 ra)

  Chú thích: DR/T/T1-A/D = đầu ra relay/transistor NPN/PNP, nguồn AC/DC

Tham khảo thêm các sản phẩm PLC OMRON CP1L

Mã số:

CP1L-L14DR-A

Mã số:

CP1L-L20DR-A

Mã số:

CPLC OMRON CP1L-M30DR-A P1L-M30DR-A

Mã số:

CP1L-M40DR-A

Mã số:CP1L-L10DR-A
Mã số:

CP1L-L10DR-D

Mã số:

CP1L-L10DT1-D

Mã số:

CP1L-L10DT-A

Mã số:

CP1L-L10DT-D