Danh mục sản phẩm
Liên kết website

PLC Omron C200H-PRO27-E

Mã số:C200H-PRO27-E

PLC Omron C200H-PRO27-E

Chi tiết sản phẩm

1. Mô tả

- Bộ lập trình cầm tay C200H-PRO27-E

- Dùng để lập trình cho CPM2A

- PLC có thể được đặt một trong 3 chế độ từ Program Console bằng khóa chuyển (Key Switch)

- Có password bảo vệ khi muốn truy cập vào nội dung của PLC

- Ngôn ngữ lập trình bậc thang

- Có thể theo dõi được trạng thái của PLC

2. Cách kết nối

CHỌN CÁC MÃ SẢN PHẨM KHÁC CỦA SERIES CPM2A

Mã số:

CPM2A

Mã số:

CPM2A-20CDR-A

Mã số:

CPM2A-20CDR-D

Mã số:

CPM2A-20CDT-D

Mã số:

CPM2A-20CDT1-D

Mã số:

CPM2A-30CDR-A

Mã số:

CPM2A-30CDR-D

Mã số:

CPM2A-30CDT-D

Mã số:

CPM2A-30CDT1-D