Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

PLC Omron C200HE-CPU11-ZE

Mã số:C200HE-CPU11-ZE

PLC Omron C200HE-CPU11-ZE

Chi tiết sản phẩm

1. Mô tả: PLC Omron C200HE-CPU11-ZE

 - Bộ điều khiển lập trình Omron C200HE-CPU11-ZE

- Khôi phục bộ nhớ bằng thẻ nhớ (Memory cassettes)

- Hàm đa chức năng qua cổng ngoại vi: Kết nối trực tiếp đến chương trình máy tính thông qua cổng ngoại vi hoặc kết nối đến keypad, hoặc kết nối với thiết bị chuyển đổi dùng cáp CIF

- Chức năng Protocol Macro để truyền thông với các thiết bị nối tiếp bên ngoài (GSM Modem)

- Nguồn điện: 24 VDC

- Ngôn ngữ lập trình: Ladder Logic

- Dung lượng bộ nhớ: 3.2 kWords 

- Số module Expansion I/O có thể mở rộng tối đa: 2

- Số module High-Density I/O có thể mở rộng tối đa: 0

- Số module Special I/O có thể mở rộng tối đa: 10

- Thời gian thực hiện lệnh: 0.3 µs (lệnh cơ bản), 1.2 µs (lệnh đặc biệt)

Tham khảo thêm các sản phẩm PLC OMRON C200H