Danh mục sản phẩm

PLC Siemens s7-1200 6ES7223-1PL30-0XB0

Mã số:6ES7223-1PL30-0XB0

PLC Siemens s7-1200 6ES7223-1PL30-0XB0

Chi tiết sản phẩm

 • PLC SIEMENS S7-1200 6ES7223-1PL30-0XB0

 • Input:

  • Nguồn cấp: 24 VDC at 4 mA

  • Ngõ vào: 16 digital inputs


  • Input type: Sink/Source (IEC Type 1 sink)

  • Logic 1 signal (min): 15 VDC at 2.5 mA

  • Logic 0 signal (max): 5 VDC at 1 mA

 • Output:

  • Dải điện áp: 5 to 30 VDC or 5 to 250 VAC

  • Ngõ ra: 16 digital outputs

  • Output type: Relay, dry contact

  • Switching delay: 10ms max.

  • Chọn các sản phẩm của PLC SIEMENS S7 300 

Mã số:6ES7232-4HB30-0XB0
Mã số:6ES7232-4HA30-0XB0
Mã số:6ES7231-5QF30-0XB0
Mã số:6ES7231-5QD30-0XB0
Mã số:6ES7231-5QA30-0XB0
Mã số:6ES7231-5PF30-0XB0
Mã số:6ES7231-5PD30-0XB0
Mã số:6ES7231-5PA30-0XB0
Mã số:6ES7231-4HF30-0XB0