Danh mục sản phẩm
Sản phẩm ưa chuộng

Sensor IQ40-15BPS-KC0

Mã số:IQ40-15BPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-20BPP-KCK

Mã số:IQ40-20BPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPS-KC0

Mã số:IQ40-35NPS-KC0

Xem chi tiết

Sensor IQ40-35NPP-KCK

Mã số:IQ40-35NPP-KCK

Xem chi tiết

Sensor IQ80-60NPP-KK0

Mã số:IQ80-60NPP-KK0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZW1

Mã số:IM18-05BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZW1

Mã số:IM18-08NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BDS-ZC1

Mã số:IM18-05BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NDS-ZC1

Mã số:IM18-08NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZW1

Mã số:IM30-10BDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BDS-ZC1

Mã số:IM30-10BDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZW1

Mã số:IM30-15NDS-ZW1

Xem chi tiết

Sensor IM30-15NDS-ZC1

Mã số:IM30-15NDS-ZC1

Xem chi tiết

Sensor IH20-10NUS-KU0

Mã số:IH20-10NUS-KU0

Xem chi tiết

Sensor IH34-30NUO-KU0

Mã số:IH34-30NUO-KU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUS-ZU0

Mã số:IM18-05BUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-05BUO-ZU0

Mã số:IM18-05BUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUS-ZU0

Mã số:IM18-08NUS-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM18-08NUO-ZU0

Mã số:IM18-08NUO-ZU0

Xem chi tiết

Sensor IM30-10BUS-ZU0

Mã số:IM30-10BUS-ZU0

Xem chi tiết

PLC Siemens s7-1200 6ES7223-3AD30-0XB0

Mã số:6ES7223-3AD30-0XB0

PLC Siemens s7-1200 6ES7223-3AD30-0XB0

Chi tiết sản phẩm

 • PLC SIEMENS S7-1200 6ES7223-3AD30-0XB0

 • Input:

  • Nguồn cấp: 5 VDC at 15 mA

  • Ngõ vào: 2 digital inputs


  • Input type: Source

  • Logic 1 signal (min): L+ minus 2.0 VDC at 5.1 mA

  • Logic 0 signal (max): L+ minus 1.0 VDC at 2.2 mA

 • Output:

  • Dải điện áp: 4.25 to 6.0 VDC

  • Ngõ ra: 2 digital outputs

  • Output type: Solid state - MOSFET sink and source

  • Logic 1 signal (min): L+ minus 0.7 V

  • Logic 0 signal (max): 0.2 VDC, max.

  • Switching delay:

   • 200 ns + 300 ns rise

   • 200 ns + 300 ns fall

 • Dimensions W x H x D (mm): 38 x 62 x 21

 • Chọn các sản phẩm của PLC SIEMENS S7 300