Danh mục sản phẩm

Phụ kiện đóng cắt ACB Mitsubishi SHT-AD250-W

Mã số:SHT-AD250-W

Phụ kiện đóng cắt ACB Mitsubishi SHT-AD250-W

Chi tiết sản phẩm

Phụ kiện đóng cắt ACB Mitsubishi SHT-AD250-W

SHT (100-250V AC-DC).

Luôn lắp đặt kèm với tiếp điểm phụ AX -0a0b, được bán riêng.

 => Chọn các mã sản sản phẩm của Phụ kiện đóng cắt Mitsubishi